כרטיס להרצאה אחת


הכרטיס תקף להרצאה אחת לפי בחירה על בסיס מקום